99. Fyziologické dni 

pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku
a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave

7. – 8. február 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave